Info en media

Geplande vergaderingen Rosenburglaan 310 , 4386 GZ Vlissingen:
Bestuurs en/of werkgroep vergadering nog niet gepland.

Laatste nieuws:
Sinds 14 mei 2020 brandt de vlam weer op olie.  Er wordt aan gewerkt om hem weer op gas te laten branden en voorziening voor betere ventilatie i.v.m. condens vorming is op 15 mei aangebracht. Zie foto’s.

Alle wereldvredesvlam monumenten (World Peace Flame), in de hele wereld, branden op aardgas of aardolie.

Gezien de huidige situatie rond aardgas en het verlangen van de World Peace Flame Foundation en van het bestuur en werkgroep van de Wereldvredesvlam Vlissingen naar een meer duurzame manier van branden,  is er gezocht naar een alternatief.

We waren uitgekomen bij een vorm van gas in gerecyclede vorm, dat ontstaat bij affakkelen. Dit gas komt in flessen. We kennen deze vorm van de talloze terrasbranders in de stad.

Voor een constant brandende vlam was er geen ervaring met dit systeem. Hoe lang kan het op een fles? Wat gebeurt er met de aanslag op het glas, wat gebeurt er als het koud dan wel warm is?

De afgelopen maanden hebben we een paar keer meegemaakt dat het gas op was en dus de vlam uit. Ook kwam er roetaanslag op het glas.

Allemaal ervaringen waar we mee kunnen werken om tot een oplossing te komen.

We worden daarin gesteund door de ontwerper van het monument.
Het bedrijf dat de installatie heeft geplaatst en ons zou helpen bij het brandend houden van de vlam  heeft dat niet kunnen oplossen.
Er wordt op dit moment gewerkt aan een ander systeem  door een ander bedrijf om te komen tot een brandende vlam.

De vlam is het symbool van ons aller verlangen naar vrede, een vlam gevoed door onze eigen inzet voor vrede.

Wij vragen begrip voor deze fase van ontwikkeling voor een permanent brandende vlam.

Klik op onderstaande link(s):

Zaterdag 21 december 2019

De Faam 12-7-2017

De Faam 19-9-2018

De Faam 4-9-2019

Flyer Wereld Vredesvlam in Vlissingen

Interview 18-9-2017 (Omroep Zeeland)

Interview 19-9-2017 (Omroep Zeeland)

Jaarkalender

Jaarverslagen

Opbouwen monument

Ontsteken vlam op 15-9-2018

PZC artikelen

T-shirt

Vredeswandeling Cadzand 2017 (Omroep Zeeland)

Uitnodiging club van vijftig