Doelstelling

De World Peace Flame is een symbool van vrede, eenheid en vrijheid. We geloven in de vrijheid van iedereen om waar dan ook en op ieder moment bij te kunnen dragen aan vrede. De vele mensen die de World Peace Flame hebben aangestoken en brandend houden, zien de vlam als symbool hiervan. Ons doel is om mensen te inspireren en te laten ervaren dat ieder individueel mens een belangrijke rol kan spelen in het bereiken van vrede op elk niveau in de samenleving.

 De Stichting “Wereld Vredesvlam Vlissingen” heeft zich tot doel gesteld: het oprichten en in stand houden van een monument met een eeuwig brandende vredesvlam in de gemeente Vlissingen.

Daarmee willen zij mensen inspireren en laten ervaren dat iedereen als individu een belangrijke rol kan spelen in het bereiken van vrede op ieder niveau in de samenleving. Het Wereld Vredesvlam project is opgezet als symbool van het verlangen van ieder mens om ongeacht geloof, etnische achtergrond of seksuele geaardheid, vrede te vinden in zijn leven.

De Stichting is onderdeel en werkt nauw samen met de Stichting World Peace Flame Foundation (WPFF), een mondiale organisatie die gevestigd is in Arnhem. De World Peace Flame  is een symbool van vrede, vrijheid en eenheid.

In tegenstelling tot vele andere monumenten is de Wereld Vredesvlam niet gericht op het verleden maar op de toekomst. De Wereld Vredesvlam in Vlissingen is een monument voor iedereen die uitkijkt naar een blijvende vrede. Een symbool dat dag en nacht zichtbaar moet zijn.