Geschiedenis

De World Peace Flame is een symbool van vrede, eenheid en vrijheid. Hij is ontstaan uit zeven vredesvlammen, die zijn aangestoken in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Australie, Afrika, India en het Midden-Oosten. Door mensen die zich inzetten voor vrede. In India bijvoorbeeld, is de vlam ontstoken aan de eeuwige vlam die sinds Gandhi’s dood, ter nagedachtenis aan hem, brandt. In Nederland is de vlam voor Europa aangestoken door prinses Irene. De vlammen werden door verschillende luchtmachten overgevlogen naar Engeland, waar ze verenigd werden in één World Peace Flame. Deze vlam brandt dag en nacht in Bangor (Wales).
“Een oude Navajo legende vertelt dat op het moment dat zeven vlammen uit alle windstreken worden verenigd in één vlam, een tijdperk van vrede zal aanbreken.”

De World Peace Flame brandt op dit moment in duizenden scholen, bedrijven, ziekenhuizen, kerken, tempels en bezinningscentra over de hele wereld. Het aantal World Peace Flames blijft groeien. De vlam wordt aan internationale leiders aangeboden en geïnstalleerd in monumenten en steden over de hele wereld.

In Vlissingen zetelt sinds 2012 de Ambassade van  Vrede, ondergebracht bij het Apostolisch Genootschap aan de Rosenburglaan 310 Vlissingen. In deze Ambassade werd het plan opgevat om een Vredesvlam in Vlissingen op te richten.

De eerste stap naar een monument in Vlissingen werd gezet door leden van de werkgroep “Vredesweek” te weten Alex Soplantila, Jules Botse, Ad Ludikhuize, Bert den Heijer, Käthe Boshuis, Hans Schaap en Carl Betram. Zij begrepen op hetzelfde moment de intentie van de World Peace Flame en besloten dit serieus te nemen. Ondanks een wereld vol conflict.

De stichting zou niet zover gekomen zijn zonder de hulp vanuit de landelijke World Peace Flame Foundation (WPF), in de personen van Hans en Quirine Wentink, Trudi Rubingh en vooral Els van Venrooij, gemachtigd door WPF om de ontwikkeling van de Vredesvlam te begeleiden.

Onze dank gaat in het bijzonder uit naar al degene die tot nu een donatie hebben gedaan. Hierdoor hebben we tot op heden dit bereikt.