Home

Wereldvredesvlam Vlissingen

Op zaterdag 15 september 2018 is de Wereldvredesvlam op het Bellamypark in Vlissingen ontstoken.

Daarmee realiseren we als stichting samen met de World Peace Flame Foundation een droom: inspireren tot het verspreiden van vrede in jezelf, in de omgeving van Vlissingen en in de wereld.

Wij geloven dat je met aandacht en liefde in je eigen hart samen met anderen het leven kunt vieren. 

Activiteiten
De World Peace Flame, de overkoepelende organisatie die wereldwijd activiteiten ontplooit, wil haar doelstelling bereiken door activiteiten op het gebied van educatie en door ondersteuning van vredesinitiatieven. Als Stichting Wereldvredesvlam Vlissingen richten we ons op activiteiten in Vlissingen en omgeving.

  • Lopend Vuurtje
  • Vredesvieringen
  • Ontmoetingen
  • Andere samenwerkingen

Inspiratie
De Wereldvredesvlam Vlissingen heeft inmiddels  vrienden, die op één of andere manier aan de Wereldvredesvlam zijn verbonden. Vrienden die allen een persoonlijke (levens)visie hebben op wat deze vlam voor hen betekent.

Vragen kunt u via onderstaand reactieformulier stellen. Uw vraag wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken.