ANBI-status

Deze transparantie pagina met informatie over het goede doel  sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internet adres.

Stichting Geef Gratis maakt dit GRATIS mogelijk voor aangesloten goede doelen. Goede doelen kunnen dus aan de ANBI wetgeving voldoen door onderstaande transparantie pagina volledig en juist in te voeren in de database van Stichting GeefGratis via het CMS systeem binnen Geef.nl. Ook voor goede doelen die geen ANBI zijn is het verstandig deze informatie te publiceren zodat ook zij het publiek via geef.nl van deze informatie voorzien. Goede doelen zijn niet verplicht deze data via geef.nl te delen of in te voeren.

Naam organisatie: World Peace Flame gemeente Vlissingen
RSIN Nummer: 856695087 KvK nummer: 66781442
Internet adres: www.wereldvredesvlamvlissingen.nl

Contact: 
Secretaris Wereld Vredes Vlam Vlissingen
Postadres: Troelstraweg 331, 4384GR Vlissingen
Email:schaap331@kpnmail.nlTelefoonnummer: 0641840941
Bezoekadres: Komt nog nadere informatie over.

Doelstelling:
De World Peace Flame is een symbool van vrede, eenheid en vrijheid. We geloven in de vrijheid van iedereen om waar dan ook en op ieder moment bij te kunnen dragen aan vrede. De vele mensen die de World Peace Flame hebben aangestoken en brandend houden, zien de vlam als symbool hiervan. Ons doel is om mensen te inspireren en te laten ervaren dat ieder individueel mens een belangrijke rol kan spelen in het bereiken van vrede op elk niveau in de samenleving.

De Stichting “Wereld Vredesvlam Vlissingen” heeft zich tot doel gesteld: het oprichten en in stand houden van een monument met een eeuwig brandende vredesvlam in de gemeente Vlissingen.

Daarmee willen wij mensen inspireren en laten ervaren dat iedereen als individu een belangrijke rol kan spelen in het bereiken van vrede op ieder niveau in de samenleving. Het Wereld Vredesvlam project is opgezet als symbool van het verlangen van ieder mens om ongeacht geloof, etnische achtergrond of seksuele geaardheid, vrede te vinden in zijn leven.

De Stichting is onderdeel en werkt nauw samen met de Stichting World Peace Flame Foundation (WPFF), een mondiale organisatie die gevestigd is in Arnhem. Het World Peace Flame project is een symbool van vrede, vrijheid en eenheid.

In tegenstelling tot vele andere monumenten is de Wereld Vredesvlam niet gericht op het verleden maar op de toekomst. De Wereld Vredesvlam in Vlissingen wordt een monument voor iedereen die uitkijkt naar een blijvende vrede. Een symbool dat dag en nacht zichtbaar moet zijn.

Beloningsbeleid:
De Stichting World Peace Flame gemeente Vlissingen kent alleen maar vrijwilligers. Alleen aantoonbare kosten mogen worden gedeclareerd als men werkzaam is voor de stichting.

Activiteiten:
De Wereld Vredesvlam Vlissingen  streeft ernaar om een vredesbewustzijn te creëren door educatie en door vredesinitiatieven in allerlei vormen te ondersteunen:
– We installeren de vredesvlam in  Vlissingen.
– We presenteren de vredesvlam aan beleidsmakers.
– We introduceren vredeseducatie in scholen met een door de World Peace Flame Foundation
    ontwikkeld onderwijspakket.
– We inspireren individuele mensen om bij te dragen aan vrede.

Financieel jaaroverzicht 2022

Jaarverslag 2022